Regulamin akcji „Świętuj z nami 6 urodziny sklepu w Silesia City Center”

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji „Świętuj z nami 6 urodziny sklepu w Silesia City Center” (dalej jako „Akcja Promocyjna”). 

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest UNI – SPORT Sp. z o.o. 40-301 Katowice, ul. Siemianowicka 5a. (dalej jako „Organizator”). 

Czas i miejsce trwania promocji 

1. Akcja Promocyjna prowadzona jest w sklepie firmowym Mammut w Silesia City Center Katowice, ul. Chorzowska 107, 40-101 Katowice. 

2. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od dnia 17.05.2023 do dnia 24.05.2023 r. włącznie. 

Zasady Akcji Promocyjnej 

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osoba, która w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej dokona jednorazowej transakcji (na jednym paragonie) kupna produktów za minimum 500 zł w sposób określony poniżej. 

2. W ramach Akcji Promocyjnej przy dokonaniu jednorazowego, łącznego (na jednym paragonie) zakupu za kwotę minimum 500 zł, Uczestnik otrzyma chustę Mammut Neck Gaiter, o wartości detalicznej 99 zł. 

3. Chusta Mammut Neck Gaiter będzie widnieć na paragonie w cenie 1 zł. Cena jednego z pozostałych towarów na paragonie/towaru zostanie obniżona o 1 zł.  

3. Warunkiem skorzystania z Akcji Promocyjnej jest dokonanie jednorazowego, łącznego (na jednym paragonie) zakupu za kwotę minimum 500 zł w stacjonarnym sklepie firmowym Mammut w Silesia City Center Katowice, ul. Chorzowska 107, 40-101 Katowice w okresie trwania Akcji Promocyjnej. 

4. Chusta Mammut Neck Gaiter nie podlega wymianie na gotówkę.  

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny w sklepie firmowym Mammut Silesia City Center Katowice, ul. Chorzowska 107, 40-101 Katowice, oraz na stronie internetowej www.mmtsklep.pl 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 17.05.2023. 

Darmowa dostawa od 200 zł
Możliwy odbiór w sklepie
Profesjonalna pomoc
Zapisz się do Newslettera