Dofinansowanie Unii Europejskiej

UNI-SPORT sp. z o.o. realizuje projekt: ,,Wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie innowacji szansą na utrzymanie zatrudnienia i zwalczenie negatywnych skutków pandemii COVID-19 w przedsiębiorstwie sektora MŚP” dofinansowany ze środków UE w ramach Działania 3.2 RPO WSL 2014-2020.

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwie UNI-SPORT sp. z o.o. prowadzącym działalność handlową w branży outdoor poprzez realizacje inwestycji, której przedmiotem jest wdrożenie innowacji procesowych i organizacyjnych, zwiększających ilość realizowanych zamówień oraz optymalizujących procesy biznesowe.

Zakres projektu obejmuje zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego, opracowanie i wdrożenie rozwiązań optymalizujących funkcjonowanie systemu ERP, wdrożenie nowych funkcjonalności platformy zakupów on-line oraz opracowanie i wdrożenie innowacyjnej aplikacji mobilnej wykorzystującej narzędzia rozszerzonej rzeczywistości.

Projekt planowany jest do realizacji od 01.07.2020 r do 30.09.2021 r. na terenie województwa śląskiego, a jego efektem będzie wzrost zatrudnienia.

Wartość projektu: 666 447,20 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 566 480,12 PLN

Darmowa dostawa od 200 zł
Możliwy odbiór w sklepie
Profesjonalna pomoc
Zapisz się do Newslettera