Karta podarunkowa

REGULAMIN STOSOWANIA KART PODARUNKOWYCH


Wydawcą Kart Podarunkowych Mammut jest Uni-Sport Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach przy ul. Siemianowickiej

1. Nabycie i realizacja Karty Podarunkowej
1.1. Karty Podarunkowe Mammut są do nabycia wyłącznie w stacjonarnych sklepach Mammut. Zasilenie karty w sklepach stacjonarnych odbywa się poprzez płatność gotówką lub kartą kredytową.
1.1.1. Karty Podarunkowe dostępne są w dowolnym nominale, minimalna kwota doładowania wynosi 50 zł.
1.2. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Karta Podarunkowa Mammut:
1.2.1. w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą i nie podlega wymianie na środki pieniężne
1.2.2. może być zrealizowana tylko i wyłącznie na zakup towarów opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, za których zakup przysługuje wydanie paragonu fiskalnego, lub faktury VAT.
1.2.3. może być zrealizowana w sklepach stacjonarnych Mammut w Polsce (Gdańsk, Katowice, Kraków, Warszawa, Wrocław, Piaseczno, Poznań, Sosnowiec), oraz w sklepie internetowym www.mmtsklep.pl W przypadku realizacji Karty Podarunkowej przez sklep internetowy należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta sklepu pod adresem: [email protected]
1.2.4. zwrot produktu zakupionego środkami znajdującymi się na Karcie Podarunkowej możliwy jest w ciągu 14 dni,
1.2.5. w przypadku zwrotu produktu kwota zakupionego produktu zostanie przelana na Kartę Podarunkową, ponownie ją zasilając.
1.2.6. Uni-sport ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w przypadku gdy karta jest uszkodzona i uniemożliwia to odczytanie zapisanych na niej informacji

2. Wartość Karty Podarunkowej
2.1. Wartość Karty Podarunkowej zależna jest od ilości zgromadzonych na niej środków,
2.2. W przypadku, gdy zostaną pobrane wszystkie środki z Karty Podarunkowej klient może oddać kartę lub ją zatrzymać i po zasileniu użyć ponownie

3. Termin ważności Karty Podarunkowej
3.1. Karty podarunkowe są ważne 10lat,
3.2. Karty podarunkowe są wielokrotnego użytku, co oznacza, że Nabywca może wielokrotnie dokonywać zakupów,

4. Płatność Kartą Podarunkową
4.1. Karta Podarunkowa upoważnia do zakupu towarów w sklepach stacjonarnych Mammut (Gdańsk, Katowice, Kraków, Warszawa, Wrocław, Piaseczno, Poznań, Sosnowiec),
4.2. Karta Podarunkowa upoważnia do zakupu towarów w sklepie internetowym znajdującym się pod domeną www.mmtsklep.pl. Podczas składania zamówienia należy wybrać formę płatności „przelew tradycyjny” i w uwagach do zamówienia należy wpisać numer Karty Podarunkowej w postaci „KP:12345678” gdzie 12345678 stanowi numer karty podarunkowej znajdujący się pod kodem kreskowym. W przypadku braku wystarczających środków na Karcie Podarunkowej należy skontaktować się z obsługą sklepu internetowego w celu uregulowania brakującej kwoty.
4.3. W przypadku zakupu towaru ilość zgromadzonych środków na karcie zostaje pomniejszona o wartość zakupu,
4.4. W przypadku zakupu towaru o kwocie wyższej niż znajdujące się środki na Karcie Podarunkowej, Nabywca zobowiązany jest dopłacić różnicę (gotówka, karta kredytowa lub też inna Karta Podarunkowa), w przypadku zamowienia internetowego należy skontaktowac się z Obsługą Sklepu Internetowego w celu ustalenia uregulowania różnicy kwot,
4.5. W przypadku zakupu towaru o kwocie niższej niż znajdujące się środki na Karcie Podarunkowej, wartość znajdujących się na niej środków zostaje pomniejszona o kwotę zakupu,
4.6. Pozostała kwota na Karcie Podarunkowej nie ulega przepadkowi i może być wykorzystana przez Nabywcę w innym terminie i miejscu.

5. Wymiana towaru
5.1. Różnica kwoty z wymiany towaru nie może być zwrócona w gotówce i zostaje zaksięgowana z powrotem na Karcie Podarunkowej:
5.1.1. jeżeli Klient posiada Kartę Podarunkową, w/w kwota z różnicy zwracanego towaru zostaje na nią zaksięgowana,
5.1.2. w przypadku, gdy Klient nie posiada Karty Podarunkowej otrzymuje nową z zaksięgowaną kwotą z różnicy z wymiany towaru.

6. Utrata, zniszczenie, nieuprawnione korzystanie z Karty Podarunkowej
6.1. Wydawca Kary Podarunkowej nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie, zniszczenie karty lub nieuprawnione korzystanie z niej przez osoby trzecie,
6.2. W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Mammut nabywcy nie przysługują wobec Uni-Sport żadne roszczenia.

7. Inne
7.1. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Mammut będą rozpatrywane przez Uni-sport w drodze pisemnej w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Nabywcę. Reklamacje należy przesyłać listowanie na adres Uni-Sport
Uni-Sport sp. z o.o., ul. Siemianowicka 5a, 40-301 Katowice
7.2. Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych oraz odbiór Karty Podarunkowej Mammut oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
7.3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego.
7.4. Wydanie Karty Podarunkowej Mammut Nabywcy nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca, na żądanie zgłoszone Mammut najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej Mammut, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Nabywcy jedynie pisemne pokwitowanie niestanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

Darmowa dostawa od 200 zł
Możliwy odbiór w sklepie
Profesjonalna pomoc
Zapisz się do Newslettera