Regulamin akcji promocyjnej „Świętuj z nami 5 urodziny sklepu w Silesia City Center”

 

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji „Świętuj z nami 5 urodziny sklepu w Silesia City Center” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest  UNI – SPORT Sp. z o.o. 40-301 Katowice , ul. Siemianowicka 5a. (dalej jako „Organizator”).

 

Czas i miejsce trwania promocji

1. Akcja Promocyjna prowadzona jest w sklepie firmowym Mammut w Silesia City Center Katowice, ul. Chorzowska 107, 40-101 Katowice.

2. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od dnia 13.05.2022 do dnia 17.05.2022 r. włącznie.

 

Zasady Akcji Promocyjnej

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osoba, która w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej dokona jednorazowej transakcji (na jednym paragonie) kupna produktów za minimum 500 zł w sposób określony poniżej.

2. W ramach Akcji Promocyjnej przy dokonaniu jednorazowego, łącznego (na jednym paragonie) zakupu za kwotę minimum 500 zł Uczestnik otrzyma maskotkę Mammut Toy S, o wartości detalicznej 49 zł.

3. Maskotka będzie widnieć na paragonie w cenie 1 zł. Cena jednego z pozostałych towarów na paragonie/towaru zostanie obniżona o 1 zł.

3. Warunkiem skorzystania z Akcji Promocyjnej jest dokonanie jednorazowego, łącznego (na jednym paragonie) zakupu za kwotę minimum 500  zł w stacjonarnym sklepie firmowym Mammut w Silesia City Center Katowice, ul. Chorzowska 107, 40-101 Katowice w okresie trwania Akcji Promocyjnej.

4. Maskotka nie podlega wymianie na gotówkę.

 

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny w sklepie firmowym Mammut Silesia City Center Katowice, ul. Chorzowska 107, 40-101 Katowice, oraz na stronie internetowej www.mmtsklep.pl

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 13.05.2022.

Darmowa dostawa od 200 zł
Możliwy odbiór w sklepie
Profesjonalna pomoc
Zapisz się do Newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami i otrzymuj specjalne rabaty na swoje zakupy! Na start - rabat 10%!